“Hieronder vindt je een selectie uit de diensten die wij aanbieden.”

samenlevings contract

Als u van plan bent om te gaan samenwonen is het van belang om daar goede afspraken over te maken. Deze afspraken kunnen bij ons worden vastgelegd in een samenlevingscontract.

  • Samen een huis kopen wie betaald dan welke kosten?
  • Welke goederen zijn van wie?
  • Wat gebeurt er aan het einde van een samenleving?
  • Hoe zit het met de rechten op elkaars pensioen (bij overlijden) en bepaalde erfrechtelijke voorzieningen?

Allemaal vragen welke u in het contract kunt laten uitwerken door Van der Blaak Notarissen. In een analysegesprek bespreken wij eerst uw wensen en kunt u vrijblijvend vragen stellen. Daarna ontvangt u van ons een tekstontwerp van de akte. Na goedkeuring wordt er een afspraak gemaakt voor het passeren van de akte.

Huwelijkse voorwaarden en geregistreerd partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat wordt er in de wet automatisch een aantal zaken geregeld. Bent u een huwelijk aangegaan vòòr 1 januari 2018 dan vermengen de bezittingen (en schulden) van u beide zich tot één geheel.

Bent u een huwelijken aangegaan na 1 januari 2018 geldt van rechtswege de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen alles wat verkregen wordt door u beide na de huwelijk sluiting is dan gemeenschappelijk eigendom. Het voorhuwelijkse privévermogen blijft privé.

Bij een geregistreerd partnerschap zijn dit partnerschapsvoorwaarden. Bent u of uw partner zelfstandige ondernemer dan is het belangrijk om te voorkomen dat uw aanstaande partner mede aansprakelijk wordt voor zakelijke schulden.

Testament

In een testament regelt u wat er met uw vermogen gebeurt wanneer u komt te overlijden. U geeft hierin ook aan wie (executeur) zorg draagt voor de uitvoering van uw testament. Wie wilt u als voogd aanwijzen voor uw kinderen. Wie regelt het financieel beheer van de erfenis.

Voor het opstellen van een testament kunt u bij Van der Blaak Notarissen terecht. Wij kunnen uw uiterste wil juridisch verwoorden en denken graag met u mee over de inhoud van uw testament. Ook wijzen wij u op de fiscale en juridische gevolgen.

Laat u geen testament opmaken, dan biedt de wet een regeling voor de vererving van uw nalatenschap. Wij informeren u ook over de eventuele gevolgen van deze wettelijke regeling.

Aankoop woningen

Voor onroerend goed transacties zoals overdrachten van woningen (zowel bestaand als nieuwbouw) en hypotheken kunt u terecht bij Van der Blaak Notarissen.

Ons kantoor heeft een uitgebreide expertise in deze praktijk en kan de transacties in zeer korte termijn voor u regelen. Vraag een offerte aan.

Bestaande woning

Als u een ander huis (bestaande bouw) wil kopen dan heeft u vrijwel altijd het recht zelf een notaris te kiezen. Van der Blaak Notarissen is de ideale partner voor u. Als wij de koopovereenkomst hebben ontvangen (van u of uw makelaar) ontvangt u van ons een offerte. Als alle benodigde informatie voor het maken van de verkoopakte bij ons aangeleverd is maken wij een ontwerptekst voor de akte.

Voor eventuele vragen en opmerkingen over wijzigingen kunt u ons altijd bereiken. Na goedkeuring maken wij een afspraak voor de overdracht. Tijdens de overdracht tekent u de akten bij ons op kantoor en is alles rond.

Nieuwbouw woning

Als u een nieuwbouw huis wilt kopen dat nog gebouwd met gaan worden krijgt u te maken met een koopakte en een aannemingsovereenkomst. Deze worden vaak gecombineerd in een koop-aannemingsovereenkomst. In de koopakte wordt de aankoop van de grond geregeld. In de aannemingsovereenkomst worden de afspraken omtrent de bouw van de woning, de bouwrente, garantieregeling ect vastgelegd.

Bij nieuwbouw bent u vaak gebonden aan een projectnotaris die de aannemer heeft uitgezocht. Die notaris draagt dan alle woningen uit het bouwproject over aan de nieuwe eigenaren. Voor de hypotheekakte heeft u dan wel een vrije keuze en kunt u zeker bij ons terecht.

Hypotheek

Als u geld nodig heeft voor de aankoop van uw woning kunt u voor de financiering een beroep doen op een bank. Als u geld leent voor de aankoop van een huis heeft u recht op een hypotheek. Het recht van hypotheek betekent dat het huis als onderpand dient voor degene die het geld verstrekt.

Er zijn een aantal verschillende hypotheekvormen die ieder hun eigen voor- en nadelen hebben. U kunt voor advies hierover terecht bij onze financieel adviseur. Van der Blaak Notarissen regelt voor u een op maat gemaakte hypotheekakte. Ook kunt u bij ons terecht voor het oversluiten (vernieuwen) van uw bestaande hypotheek.

“Voor ons totale aanbod kunt je telefonisch en digitaal terecht bij onze adviseur.”

010-1256347

info@vanderblaaknotarissen.nl